Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Elektroléčba

Menu

Elektroléčba je významnou součástí fyzikální léčby, kdy dochází k cílené a dávkované aplikaci fyzikální energie na organismus nebo jeho část s terapeutickým záměrem.


Aplikace elektroléčby je jednou z možností, jak působit na vstupní dráhy vedoucí do centra řízení (obvykle mozku) a umožnit tak pomoci nastartovat autoreparační a léčebné mechanizmy, jejichž normální činnost je z důvodů poruch narušena.


Elektroléčbu, ale i ostatní fyzikální terapii, lze přesně dávkovat a především přesně cílit na požadovaný nemocný orgán nebo tkáň, což léky neumí. Ty působí vždy celkově, na celý organismus včetně nežádoucích účinků. Další výhodou elektroléčby při její správné indikaci, výběru typu proudu, aplikaci a dávce je vyloučení nežádoucích či vedlejších negativních účinků, se kterými se setkáváme při podávání léků.


Využíváme především nízkofrekvenční, středofrekvenční a vysokofrekvenční proudy (diadynamik, Träbert, TENS, interferenční proudy, atd.)…